Skip to content

Utbildning

Då vi har höga ambitioner gällande kompetens hos vår personal så utbildar vi dem löpande inom några olika områden. Viss grundläggande utbildning sköter vi internt men för att få input från de verkliga specialisterna inom varje område så arrangerar vi också utbildningar med inhyrda föreläsare/utbildare. Vi arrangerar löpande utbildningar i Dialektisk beteendeterapi (DBT) tillsammans med Elizabeth Malmquist och Anita Linnér, som troligen är de två mest meriterade utbildarna inom DBT i landet. Vi har också samarbete med andra nationellt och internationellt erkända forskare och kliniker inom områden som ätstörningar, tvångssyndrom samt posttraumatiskt stressyndrom. I samband med att vi arrangerar dessa ”internutbildningar” har vi möjlighet att ta emot även externa deltagare.

Om du är intresserad av att veta vad vi planerar så kan du kontakta Richard Stenmark 
richard.stenmark@segesholm.se eller telefon 0705 258852

Du kan också följa oss på Facebook genom att klicka på denna länk och gilla och följa. Vi postar bara när vi har någon ny internutbildning med externa platser!