Skip to content

För dig som söker behandling

När du kommer till oss

Vi vill att du hos oss ska hitta tillbaka till ”en meningsfull vardag” så fort som möjligt! För oss innebär det att du har ett eget rum med det som hör ett sådant till bl.a. säng, garderob, matta, handdukar och sängkläder. Du får gärna göra ditt rum personligt, och vi hjälper gärna till med det när du kommit till oss. Självklart kan du ha med dig en egen mobil, din läsplatta/laptop och andra viktiga saker som gör att du känner dig hemma och trygg. Tänk på att det dock inte kan vara för stora saker som du tar med. Vad du vill ta med styrs och anpassas efter dina personliga behov. Du har i ett gemensamt utrymme tillgång till en dator med internet anslutning som de boende delar på.
På Segesholm finns också möjlighet att ha dina egen hund på kortare besök över t.ex. en helg. Om du har din hund på besök ställs krav att du själv tar ansvar för hunden under tiden den är på Segesholm.

När du anländer hjälper vi till med hygienartiklar och sånt du behöver inledningsvis. Du gör sedan upp en budget tillsammans med din kontaktperson. Ersättningen ska täcka de utgifter du har såsom kläder och hårvård. För denna del har du en fast summa varje månad som du kan bygga din budget kring.

Utöver den fasta ersättningen har du möjlighet att tjäna extra pengar. Det gör att du kan känna dig mer självständig och få en bättre ekonomi. Beroende på vad du behöver utveckla och dina behov så kan detta innebära allt från att du håller ordning i ditt rum, hjälper till att städa gemensamma utrymmen, arbetar intensivt i din behandling till att praktisera eller tar ditt körkort. Du får din veckoersättning utifrån vad du gör, inte vad du inte gör!

Vi tycker det är viktigt att du även får fortsätta eller utveckla de fritidsintressen du har eller är intresserad av. Därför har du möjlighet att hos oss t.ex. rida och vara i häststall, ta sånglektioner hos erkänt duktiga sångpedagogen Ingvar Bengtsson på Mindvoice i Kristianstad (www.mindvoice.com),  träna på gym eller annan träning som du tycker om och mår bra av.

 

Behandlingen

När man mått dåligt under en längre period, upplevt olika belastande och traumatiserande händelser och kanske känt att man inte är som de andra i ens omgivning, så upplever de flesta att man inte fått utrymme för att utveckla sin person. Man har nästan alltid stora behov inom de flesta områdena i livet. Tidigare konstruktiva beteenden har blivit dysfunktionella, kontakten med familjen och vänner har försämrats, misslyckanden i skolan är ofta mer regel än undantag, man har slutat med saker som man förr tyckte om att göra på sin fritid och synen på sig själv och ens självförtroende är i botten.

För att komma ur detta arbetar vi i vardagen med hjälp av ett team runt varje klient. Funktionen för teamet är att tillsammans med klienten vända denna utveckling. Till en början görs det genom att arbeta med vardagliga färdigheter som att hitta tillbaka till en regelbunden sömn, de aktiviteter som man förr upplevde som viktiga och stimulerande samt att börja lära sig att hantera de destruktiva beteenden och känslor som gör att ens liv och vardag blir begränsat.

Över tid flyttas fokus allt mer att tillgodogöra sig färdigheter inom områden så som självständighet i sitt boende, att följa en struktur i vardagen, praktik, skola och läxor. Teamet är aktiva i personens terapeutiska behandling på så sätt att de i vardagen stöttar och hjälper henne att hantera ångest, känslor, impulsivitet och annat som är viktigt för att på sikt må bättre och klara sig mer självständigt.

Behandlingen är intensiv; man har två terapeuter som man träffar varje vecka, gruppbehandling upp till 5 dagar i veckan samt en behandlingspedagog som ansvarar för vardaglig träning, fritidsaktiviteter, hemresor, ekonomi samt andra saker som man behöver praktiskt hjälp med.

Vi arbetar på Trolletorp tillsammans med den boendes familj och anhöriga om det är tillämpligt. Målsättningen är att de ska vara delaktiga i behandlingen från början. Stor vikt läggs vid att handleda och utbilda föräldrar, nätverk och andra viktiga personer som finns i personens liv. Viktiga personer som efter avslutad behandling kommer att vara en del av det stöd och den struktur som kommer att finnas kring personen.

Förutom redan nämnda målsättningar med en placering är även målsättningen att vid behov erbjuda utredning, diagnosticering och behandling speciellt anpassad för flickor med olika funktionsnedsättningar. Verksamhetens synsätt och bas för behandlingen är Kognitiv Beteendeterapi (KBT) samt neuropsykologisk teori och metodik.

En av de viktigaste målsättningarna är att finna och etablera högsta möjliga funktionsnivå och att hjälpa till att överföra och befästa denna struktur i hemmiljön.

Behandlingsinsatserna kombineras efter behov med undervisning, praktik och färdighetsträning för att öka självständigheten i vardagen.

I samband med beslut om placering upprättas en genomförandeplan, som utgör grunden för en gemensam genomförandeplan. Den reglerar både vårt och uppdragstagarens uppföljningsansvar och aktiva medverkan.

 

Ansökan om plats

Efter en första kontakt från den som vill placera, fyller man i och skickar en ansökningsblankett. Denna ansökan är inte bindande utan ett underlag inför de fortsatta kontakterna. Vanligtvis sker denna kontakt från socialförvaltning, omsorgsförvaltning, barn- och ungdomspsykiatri alt vuxenpsykiatri.
Du som själv söker en plats eller du som anhörig är välkommen att ta kontakt för att få mer information om oss, men den formella ansökan måste göras av kommun eller psykiatrisk klinik/landsting. Efter denna första kontakt och ansökan kommer någon från oss och besöker klienten för att bedöma om vi och vår behandling är ett lämpligt alternativ. Görs bedömningen att så är fallet bjuds klient och eventuella vårdnadshavare in till ett studiebesök vid behandlingshemmet. Är sedan klienten fortsatt intresserad så inleds placeringen i mån av plats.

Lyssnartips!

Lyssna gärna på poddavsnitt nr. 178 av Barnpsykologerna, där Johan Wetterlöv berättar om hur det fungerar på våra behandlingshem.

För frågor om vår behandling eller ansökan ring eller mejla Johan på 0709-323522 eller johan.wetterlov@segesholm.se