Skip to content

Kvalitetsledningssystem

Segesholms behandlingshem har sedan starten arbetat med att upparbeta ett säkert och strukturerat kvalitetsledningssystem och har också en kvalitetschef som kontinuerligt uppdaterar och ser till att verksamheten följer dessa. Vad det innebär ser du nedan.

Detta innebär att vi:

  • arbetar strukturerat med ständigt förbättringsarbete
  • uppfyller myndigheters krav på kvalitetsledning (SOSFS 2011:9)
  • har struktur och rutiner för att introducera nya medarbetare
  • strukturerat arbetar med ständig kompetensutveckling
  • har regelbundna avstämningar med våra uppdragsgivare
  • har ett välfungerande avvikelsesystem- och vidtar åtgärder
  • genomför och utvärderar kundnöjdhet, behandlingsresultat, arbetsmiljö och klienters nöjdhet och önskemål av kost
  • genomför regelbundet interna revisioner
girlang