Skip to content

Om Segesholm

Segesholms behandlingshem är två hemlika
små gårdar belägna strax utanför Åhus

Vi har 1 mil till Åhus och 10 minuters resväg till närmsta badstrand. Kristianstad är centralorten med gymnasium och järnvägsstation. Du når oss också med flyg via Kristianstads flygplats.

På Segesholms behandlingshem arbetar vi med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund i behandlingen. Behandlingen bedrivs individuellt, gruppvis och är en viktig och grundläggande del i den vardagliga pedagogiken. Vi lägger vikten vid individuellt anpassad behandling där individens specifika problematik och mål är i fokus.

Vi tar emot unga kvinnor i åldern 14-19 och 16-23 år med psykosocial och eller psykiatrisk problematik i form av ångeststörningar, självskadande beteende, depression, beteendestörningar etc. och/eller i kombination med neuropsykiatrisk problematik som ADHD, autismspektrum och kognitiva funktionsnedsättningar.

Lagrum för placering är Sol, HSL, LVU, LPT-permission, LRV-permission. Vi följer Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) myndighetskrav på den vård och de insatser vi ger. Vår behandling initieras från första dagen personen anländer till oss. Inledningsvis kartlägger vi personens grundläggande problematik och eventuella diagnoser genom anamnesupptagning via samtal, anhörigintervjuer, tidigare utredningar samt genom observationer och interventioner i vardagen. Detta resulterar i en genomförandeplan. Du kan läsa mer under fliken behandling.

Vi arbetar tillsammans med individen och hennes närstående mot de uppställda målen för att skapa en genomgående förändring. Vägen dit är genom behandling och genom att arbeta mot att få tillbaka en fungerande vardag med skolgång/utbildning, vardagsstruktur, kost och hälsa, ekonomi, färdighetsträning samt genom att ta hand om sig kropp genom sund träning, tandläkare- och ungdomsmottagningen.

Vi har kontakter i form av skolor och praktikplatser till de som är placerade hos oss. Alla anställda har introduktionsutbildning till Kognitiv beteendeterapi med efterföljande handledning. Kompetensen sträcker sig från grundläggande utbildning till legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Handledning och utbildning sker kontinuerligt genom extern handledning och genom vårt egna utbildnings- och handledningsprogram.