Skip to content

GDPR

Den 25/5 2018  började den nya lagen GDPR att gälla. Den kom till för att säkerställa att personuppgiftsbehandling skulle vara likvärdig för alla medlemsländerna inom EU. För oss i Sverige ersätter den PuL (Personuppgiftslagen).

Vi vill att du som personal, klient, närstående eller placerare ska känna dig trygg med vår hantering utav dina uppgifter. Därför har vi inför GDPR bland annat uppdaterat och sett över våra rutiner och policys kring integritet, sekretess, datorhantering och datorsäkerhet för att möta de kraven GDPR ställer på oss. 

Vill du ha mer information om i vilka utav våra system just dina personuppgifter behandlas, vänligen kontakta oss.