Skip to content

Ansökan om plats

Efter en första kontakt från den som vill placera, fyller man i och skickar en ansökningsblankett. Denna ansökan är inte bindande utan ett underlag inför de fortsatta kontakterna. Vanligtvis sker denna kontakt från socialförvaltning, omsorgsförvaltning, barn- och ungdomspsykiatri alt vuxenpsykiatri.

Du som själv söker en plats eller du som anhörig är välkommen att ta kontakt för att få mer information om oss men den formella ansökan måste göras av kommun eller psykiatrisk klinik/landsting. Efter denna första kontakt och ansökan kommer någon från oss och besöker klienten för att bedöma om vi och vår behandling är ett lämpligt alternativ. Görs bedömningen att så är fallet, bjuds klient och vårdnadshavare in till ett studiebesök vid behandlingshemmet. Är sedan klienten fortsatt intresserad så inleds placeringen i mån av plats.

För frågor om vår behandling eller ansökan ring eller mejla Johan på 0709-323522 eller johan.wetterlov@segesholm.se

För dig som söker

placering åt klient eller anhörig