Skip to content

Österlenportens behandlingshem

Österlenporten är ett behandlingshem med långa anor och firar 40 år 2018. Sedan slutet på 2016 drivs även detta av samma huvudman som driver Segesholms verksamhet. Målgruppen är densamma som för Segesholm och Trolletorp men med åldersspannet 16-27 år.

För att få mer information om Österlenporten se här: osterlenporten.se

Österlenportens behandlingshem