Skip to content

Vårt medicinska team HSL

I hela vårt liv utvecklas vi i samspel med vår omgivande miljö. Både våra färdigheter och våra svårigheter/problem utvecklas i en växelverkan med vår omgivning. Därför behövs olika insatser och de behöver vara integrerade och inte åtskilda. Med vår sjuksköterska Anki och våra två läkare Marie (barnpsykiatriker) och Johan (vuxenpsykiatrier) samt vår terapeutgrupp, kan vi erbjuda integrerad, kvalificerad psykiatrisk och psykoterapeutisk behandling. 

Hur behandlingen går till Personen i fokus