Skip to content

Målgrupp

Segesholms behandlingshem vänder sig till unga kvinnor i åldern 14-19 och 16-23 år från hela landet med psykosociala problem eller där nedanstående problem resulterar i psykosociala problem:

  • Självskadebeteende
  • Alla former av ångeststörningar såsom panikångest, tvång, social fobi, PTSD m.m.
  • Neuropsykiatrisk problematik (ex autismspektrumtillstånd, ADHD, Kognitiva funktionsnedsättningar)
  • Sexuella övergrepp och dess följdverkningar
  • Personlighetsstörningar
  • Suicidförsök
  • Depression
  • Ätstörning

Vi tar inte emot sökanden vars huvudproblematik är missbruk, våldsamt/hotfullt beteende och/eller kriminalitet.

Om du har frågor kring huruvida våra gårdar passar din klient eller anhörig, ring föreståndare
Johan Wetterlöv på 0709 323522.