Skip to content

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss gällande frågor som rör behandlingen eller placering på Segesholm kontaktar du Johan Wetterlöv enligt nedan. 

Vill du komma i kontakt med oss gällande frågor om vilka internutbildningar (med möjlighet till externa platser) vi planerar, kontaktar du Richard Stenmark enligt nedan. 

Johan Wetterlöv
johan.wetterlov@segesholm.se
0709-32 35 22

Seges

044-35 44 44

Trolletorp

044-35 30 00

Föreståndare Johan Wetterlöv
johan.wetterlov@segesholm.se
0709-32 35 22

Biträdande föreståndare Richard Stenmark
richard.stenmark@segesholm.se
0705-258852

logo_segesholms