Skip to content

Behandlingshemmet med
kunskap och engagemang

För unga kvinnor i åldern 14-19 och 16-23

Hjärta & Kunskap

På våra behandlingshem

arbetar vi tillsammans för att förändra ditt mående,
finna meningsfullhet och en trygg vardag igen

Våra gårdar

finns i Trolletorp och Seges

Vårt mål

På Segesholms behandlingshem arbetar vi med Kognitiv beteendeterapi (KBT) & Dialektisk beteendeterapi (DBT) som grund i behandlingen.

Vi tar emot unga kvinnor i åldern 14-19 och 16-23 år med psykosocial och eller psykiatrisk problematik i form av ångeststörningar, självskadande beteende, ätstörningar, olika typer av trauman, depression, beteendestörningar etc. och/eller i kombination med neuropsykiatrisk problematik som ADHD, Asperger och kognitiva funktionsnedsättningar.

Vi har några högt ställda mål för verksamheten.

  • Alla placerade klienter har två individualterapeuter, varav minst en är leg psykolog/psykoterapeut, som de har individuell behandling med varje vecka (kontinuitet vid semestrar, sjukdom etc).
  • Alla placerade klienter har en utbildad individualterapeut i DBT.
  • All fast personal och långtidsvikariat har minst grundutbildning i DBT av Sveriges ledande utbildare inom DBT.
  • Alla placerade klienter deltar i minst tre sessioner DBT färdighetsträning i grupp varje vecka.
  • Behandlingspedagoger har handledning av leg psykolog/psykoterapeut varje vecka.
  • All fast personal har extern processhandledning var 4:e vecka.
  • All personal utbildas i vårt ”utbildningshjul” för att få ökad förståelse för bemötande kring; Ätstörningar, Tvångssyndrom, Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD), Inlärningspsykologi och beteendeanalys, Funktionsnedsättningar av olika typer.

Allt detta för att säkerställa att man som klient i vår verksamhet får en kompetent, intensiv, individuellt anpassad och sammanhållen behandling. Men också för att kunna attrahera och behålla personal som får stora möjligheter till utveckling och trygghet i gedigen kompetens.

För dig som behandlar För dig som söker