Behandlingshemmet med
kunskap och engagemang

För unga kvinnor i åldern 15-19 och 17-24

Vårt mål

På Segesholms behandlingshem arbetar vi med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund i behandlingen.

Vi tar emot unga kvinnor i åldern 15-19 och 17-24 år med psykosocial och eller psykiatrisk problematik i form av ångeststörningar, självskadande beteende, olika typer av trauman, depression, beteendestörningar etc. och/eller i kombination med neuropsykiatrisk problematik som ADHD, Asperger och kognitiva funktionsnedsättningar. 

Hjärta & Kunskap

På våra behandlingshem

arbetar vi tillsammans för att förändra ditt mående,
finna meningsfullhet och en trygg vardag igen

Våra gårdar

finns i Trolletorp och Seges

För dig som behandlar För dig som söker