• Stacks Image 105

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 106

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 107

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 29

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 41

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 42

  Caption Text

  Link
SPETSKOMPETENS I KBT

Välkommen till Segesholms behandlingshem som är ett högspecialiserat HVB-hem för unga kvinnor, 15-18 år och 17-24 år som uppfyller ett eller flera av följande problemområden: ångeststörningar, självskadande beteende, ätstörningar, sexuella trauman och personlighetsstörningar med eller utan tilläggsproblematik av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD eller Aspergers syndrom.

Vi som jobbar här har adekvat utbildning, lång yrkeserfarenhet av att jobba med målgruppen och att driva HVB-hem på ett professionellt sätt.

Segesholms behandlingshem har som mål att för varje individ skapa en skräddarsydd insats som möter hennes behov och tillvaratar hennes resurser. En insats som kan hjälpa henne att utveckla en självständighet som gör att hon kan nå sina mål inom olika områden som t.ex. relationer, fritid, psykisk hälsa och utbildning/arbete.

Segesholms behandlingshem driver även en
utbildningsverksamhet inom KBT, Acceptance and Commitment Therapy och andra kontextuella beteendeterapier.
Stacks Image 5